Week of October 31, 2022

Week of October 31, 2022

Monday, October 31st – 2 Samuel 7:18-29

Tuesday, November 1st – Revelation 2:8-11

Wednesday, November 2nd – Luke 18:1-8

Thursday, November 3rd – Genesis 37:12-28

Friday, November 4th – Revelation 3:7-13

Saturday, November 5th – John 4:31-42

bible, open, book-1846174.jpg